70 % riskerar bli bedragna i samband med Black Friday

Enligt den Demoskopundersökning som SSF Stöldskyddsföreningen låtit göra har så många som 70 % av kontokortanvändarna i Sverige inte sitt kort låst för internet- och utlandshandel. En starkt bidragande orsak till att kortbedrägerier utan fysiskt kort ökar. Kortbedrägerier är den i särklass största bedrägeritypen med över 100 000 anmälningar i år. Närmare 90% av dessa […]

Riskerna för den finansiella stabiliteten i Sverige är något större än i våras

Avmattningen i världsekonomin har bidragit till förväntningar om fortsatt mycket låga räntor de kommande åren. I en sådan miljö kan marknads-aktörerna välja att öka sitt risktagande, vilket kan leda till att tillgångar blir övervärderade och skuldsättningen ökar på ett ohållbart sätt. I Sverige medför hushållens höga skulder och sårbarheterna i banksystemet att det svenska finansiella […]

IF Metalls avtalsråd röstade ja till Facken inom industrins avtalsplattform och LO-krav

I dag har IF Metalls avtalsråd beslutat att ställa sig bakom både Facken inom industrins avtalsplattform samt förslaget till LO-samordning. IF Metalls förbundsstyrelse kommer nu att meddela Facken inom industrin att förbundet står bakom kraven i avtalsplattformen, som innehåller löneökningar på 3,0 procent, fortsatta avsättningar till deltidspension och åtgärder för att stärka arbetsmiljön och jämställdheten. […]

Ny undersökning från Skanska: Det här hindrar oss från att flytta

Inlåsningseffekter på den svenska bostadsmarknaden diskuteras flitigt och många aktörer vill se en ökad rörlighet. Men vad hindrar oss egentligen från att flytta? Bland unga är höga bostadspriser och krav på kontantinsats de främsta trösklarna. Medan äldre uppger att de bor billigt i dagsläget. Det visar Skanskas senaste undersökning. En ny undersökning genomförd av Kantar […]

Så mycket dyrare har sportlovet blivit på sju år

Sportlovet och skidåkning lockar många svenskar men det har blivit ett dyrt nöje. En sportlovsvecka för en familj kostar idag över 30 000 kronor och priset har ökat med 60 procent sedan 2013. – En svag krona gör utlandssemestrarna dyra och det får säkert fler svenskar att styra om alpresan till ett svenskt alternativ. Och […]

Dyrast att skilja sig i Stockholm – billigast i Östersund

Att separera är dyrt och det är i de flesta fall bostaden som är den största utgiften och den svåraste nöten att knäcka. Men vardagsekonomin blir också annorlunda och kräver ibland hårda prioriteringar. Det kan skilja nästan 2 000 kronor mellan det dyraste och det billigaste länet. – På tio år blir det ganska stora belopp, […]

Två av tre skulle spara mer till sin pension om det var subventionerat

Vi lever allt längre och till följd av det blir pensionerna lägre. Ett eget sparande kan därför spela stor roll för vilken ekonomi man får som pensionär. Sex av tio sparar privat till sin pension, men två tredjedelar uppger att de skulle spara mer om det var subventionerat. Det visar en ny undersökning som Sifo […]

Presstöd till lokaltidningar har inte avsedd effekt

2018 var det sämsta året någonsin för den svenska dagspressens ekonomi. I debatten höjs nu därför röster för en utökning av det ekonomiska stödet till dagspressen så att lokala redaktioner ska kunna fortsätta att informera medborgarna och granska de lokala politikerna. Men i Norge har ett direkt stöd till lokala dagstidningar inte medfört en mer […]

19 stadskärnor i gemensam satsning för lokal handel

Local is the new black – en gemensam satsning på lokal handel över hela landet. Black Friday står för dörren och konkurrensen om kunderna är stenhård. De senaste åren har diskussionen kring hållbar handel, lokala butiker och pressade marginaler intensifierats. Därför går nu Östersund tillsammans med 19 andra stadskärnor samman i en kampanj för att lyfta sina […]

Vattenskador kostar allt mer

Vattenskador kostar varje år försäkringsbolagen enorma summor. Bara under 2018 kostade de svenska försäkringsbolag över 2 miljarder kronor, enligt statistik från Svensk Försäkring. Nu tar Folksam krafttag mot vattenskadorna. På tio år, från 2008 till 2018, har kostnaderna för vattenskador i villor ökat med 64 procent. För fritidshus är motsvarande skadekostnad 119 procent högre. Totalt […]