Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Dags att säga som det är – en räfsa är ingen spade – nuvarande läkemedel är inga vaccin.

“Vaccination” och “vaccin” är två av de mest använda orden under det senaste året. Men är ett “vaccin” verkligen ett vaccin?

Det kan inte ha undgått någon att vi är i en pandemi och att en av de viktigaste åtgärderna för att minska effekterna av denna är att öka immuniteten i samhället. Ett viktigt steg för detta är att få fram ett vaccin, vilket läkemedelsindustrin satsat miljarder på samtidigt som världens politiker satsat sin trovärdighet på att införa dessa vaccin, för att skydda medborgarna. Så väl allt gott.

Låt oss stanna upp och se på en grundläggande fråga: Vad är ett vaccin?
I Nationalencyklopedin kan vi läsa att “Vaccination innebär att kroppen tillförs ett antigen från det virus eller den bakterie som orsakar infektionen.”
Folkhälsomyndigheten säger “Vacciner stimulerar kroppens immunförsvar så att individen får ett skydd mot sjukdom.” Man fortsätter “Nästa gång kroppen blir utsatt för samma typ av smittämne kommer immunförsvaret att känna igen det. Kroppens svar blir då snabbare och kraftigare och kan förhindra att den smittade blir sjuk på nytt.”
Europeiska vaccinationsportalen pratar om att “Ett vaccin stimulerar kroppens immunförsvar och får kroppen att minnas en särskild sjukdom utan att orsaka den”.

Vaccin och vaccination handlar med andra ord om att:
a) tillföra ett antigen som stimulerar kroppens eget immunförsvar, som
b) aktiverar kroppens immunförsvar så att detta möter infektionen (immunitet)

Vad vet vi då om nuvarande Covidvaccin?
Dessa finns av två typer, där man med olika metoder för in “ritningar” av covid i våra celler:
1) mRNA
Detta är en helt ny teknik där ett så kallat “spike-protein” packas in i ett fetthölje så att detta kan ta sig in i våra celler. När det kommit in i cellen tar kroppen över och börjar producera SARS-CoV-2-specifika ytproteiner som vårt immunförsvar sedan lär sig att känna igen.
Pfizer/BioNTech och Moderna är denna typ av vaccin.
2) Virusvektorvaccin
I detta fall används ett ofarligt förkylningsvirus för att föra in ”ritningarna” i cellerna. Förkylningsviruset har gjorts ofarligt genom att man tagit bort en del av arvsmassan.
Astra Zeneca och Janssen Pharmaceuticals (Johnson & Johnson) är av denna typ av vaccin.
3) En tredje modell är på väg ut, ett proteinbaserat vaccin.
Här handlar det om att själva ytproteinet från viruset (covid), som har odlats i cellkulturer på laboratorium, renas fram och injiceras i kroppen.
Det finns ännu inga godkända vaccin av detta slag, men Novavax ligger långt fram i sin utveckling.

I exemplen ovan med mRNA och virusvektorvaccin (de som används idag) pratar vi egentligen inte om vaccin i traditionell mening, där ett antigen stimulerar kroppens immunförsvar, utan om cellmanipulering. Dessa läkemedel är också instabila (till skillnad från proteinbaserade) och måste hanteras vid mycket låga temperaturer (under –20 grader). Fördelen är att dessa läkemedel går att få fram betydligt snabbare än traditionella antigenbaserade vaccin.
Vi ser nu också att nuvarande “coronavaccin” har en i tid begränsad effekt, redan efter 6 månader har en stor del av skyddet försvunnit, beroende på vilket vaccin man tagit.

Låt oss gå tillbaka till definitionen ovan av ett “vaccin” och se hur nuvarande läkemedel uppfyller kraven.
a) Antigen:
Inget av nuvarande läkemedel innehåller ett antigen (Novavax är på gång med ett, men detta är ännu inte tillgängligt).
b) Aktiverar kroppens immunförsvar (ger immunitet):
Vi vet idag att nuvarande läkemedel endast ger ett kortsiktigt skydd. Man får med andra ord inte någon immunitet utan ett tillfälligt skydd, därefter måste man återigen “fylla på” av substansen.

De läkemedel som idag kommuniceras som “coronavaccin” är i själva verket inga vaccin enligt traditionell mening utan i stället cellmanipulerande läkemedel. Ett bättre begrepp vore att kalla dem “cellpåverkare med tillfälligt skydd och lindring”.

När myndigheter och politiker går ut och kommunicerar i kända termer såsom (“vaccin”), trots att fakta är att läkemedlet inte är ett vaccin, skapar man en falsk trygghet i samhället. Ännu allvarligare är att vaccinen tagits fram så snabbt att de inte ens är slutligt godkända, alla nuvarande ”coronavaccin” har ett villkorat godkännande. Läkemedelsföretagen har till och med 2022-12-31 på sig att visa att läkemedlet fungerar (trots att vi här talar om ny teknik). Det innebär att vi i praktiken inför så kallade ”vaccinpass” för läkemedel som befinner sig i en fas 3-studie, där allmänheten är försökskaniner utan att informeras om det. Vad händer om något av läkemedlen inte godkänns per 2022-12-31? Vem tar då på sig ansvaret? Eller kommer alla ”cellpåverkare” att godkännas eftersom de politiska konsekvenserna av något annat skulle vara förödande?

Ännu värre blir det när man bygger upp rörelse- och frihetsbegränsande regler baserade på denna felaktiga bild. Man låter de facto grundlagen stå tillbaka för en fas 3-studie!
Vaccinpasset kommer inte att begränsa smittspridningen i samhället, men det kommer definitivt att begränsa fri- och rättigheter för medborgare som är “ovaccinerade” men fått immunitet genom att ha varit sjuka i Covid-19.

Falsk marknadsföring, i näringslivet och politiken, brukar ha katastrofala följder för avsändaren.
Det riskerar att eka tomt i riksdagshuset när verkligheten kommer i kapp beslutsfattarna.