Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Erfarenheterna av corona visar på extrem överreaktion – lägg ner vaccinationerna

Efter snart två år med corona har våra mydigheter samlat statistik och slutsatsen visar på ett allt större frågetecken kring vaccinationerna. 

Från Socialstyrelsen, FHM och officiell coronastatistik kan vi i januari 2023 konstatera följande:
* I Sverige har 2,69 miljoner fall av positiva coronafall registrerats.
* Samtidigt har 22 645 person i Sverige avlidit av covid-19.

Covid-19 har med andra ord en överlevnadsgrad på 99,16% enligt denna statistik.

Om vi fortsätter läsa underlagen från Socialstyrelsen, så är det endast 5-10% av de avlidna där dödsorsaken är covid-19. Övriga dödsfall är en kombination av andra allvarliga sjukdomar och fetma. I statistiken är det dessutom så att alla som avlider inom 30 dagar efter ett positivt testresultat registreras dödsfallet som avliden med covid-19.

Enligt Folkhälsomyndigheten finns det dessutom många som varit positiva i covid, men som aldrig registrerats. Med andra ord är det betydligt fler än de officiella 2,69 miljoner svenskar som haft covid.

Dödligheten är med andra ord överdriven samtidigt som den totala smittade populationen är för lågt beräknad. Det vill säga dödligheten är betydligt mindre än vad den officiella statistiken visar.

Låt oss bortse från överrapportering av dödlighet och använda den officiell statistiken:
* 2 690 000 har testats positivt
*      22 645 person har avlidit
*      5-10% av de avlidna är direkt kopplade till covid. Låt oss i vårt exempel använda 10%. Det innebär att 2 265 personer har avlidit till direkt följd av covid-19.

Den officiella statistiken och erfarenheten innebär att Sverige har en överlevnadsgrad på 99,92% vid covid 19 infektion! Och detta är alltså en överskattad siffra eftersom basen (antal personer testade för covid-19 är för låg).

Låt oss också titta på vad vi officiellt vet om vaccinationerna. Här rapporterar Läkemedelsverket totalt över 95 000 fall av biverkningar. 12 424 av dessa fall är klassade som ”allvarliga” – vi har med andra ord 5 gånger fler allvarliga skador av vaccinet än direkt avlidna i covid-19.

Noterbart är att de allvarliga biverkningarna är betydligt större bland kvinnor än bland män – 2/3 av alla rapporterade allvarliga biverkningar gäller kvinnor. Det är alltså farligare för kvinnor att vaccinera sig än för män.

Vår officiella statistik visar att vi har en sjukdom med väldigt liten dödlighet (mindre än 0,08%), och ett vaccin med stora biverkningar. Vän av ordning frågar sig då: Varför planerar FHM en rekommendation om fortsatta vaccinationer?

 

Foto: Cindy Shebley