Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Hårdare krav på mopedförare

 

Foto: Wikmedia
Foto: Wikmedia

Trots en snörik vinter kommer våren även detta år och med den allt fler tvåhjuliga fordon ute på våra vägar.

Sedan hösten 2009 (1 oktober) gäller delvis ny lagstiftning för den som kör moped.

Den nya lagstiftningen  innebär:

  • Krav på körkort med behörighet AM för moped klass-1, så kallad EU-moped
  • Krav på förarbevis för moped klass-2
  • Att köra utan körkort/förarbevis räknas som olovlig körning och bestraffas med böter
  • Även föräldrar kan ställas till svars för sina barns olovliga körning

– Om man är rädd om sina barn bör man engagera sig i hur de framför sina fordon och säkerställa att mopederna är utrustade enligt gällande lagstiftning, säger Tomas Wikberg, chef för trafikavdelningen.

Under den senaste tioårsperioden har antalet skadade vid mopedolyckor nästan tredubblats, det visar en nyligen utgiven rapport från Akut- och katastrofmedicinskt centrum vid Norrlands universitetssjukhus. 15-åringarna utgjorde 38 procent av alla skadade.

Från ansvariga myndigheter finns nu också en gemensam nationell strategi för det förebyggande arbetet. Målet med strategin är att visa hur antalet dödade motorcyklister och mopedister kan halveras och antalet allvarligt skadade kan minska med 25 procent till år 2020. Prioriterade åtgärder i det förebyggande arbetet för mopedister är:

  • kontroller för ökad och rätt hjälmanvändning
  • lägre hastighet genom ökade kontroller av misstänkt trimmade mopeder

Hälften av de som omkommer på moped är barn mellan 14 och 17 år. Nästan hälften av dessa har inte använt hjälm på ett riktigt sätt.

Tekniska brister är vanligt förekommande i dödsolyckor med moped. Trimning är inblandad i nästan hälften av alla dödsolyckor på moped.

– Vi vet också att trimning inte behöver ligga bakom att olyckan uppkommer men den påverkar definitivt svårighetsgraden på skadorna genom att hastigheterna blir högre när olyckan inträffar, avslutar Tomas Wikberg.

Som tidigare gäller också att klass-1 mopeder ej får köras på cykelbana

Västerbotten – Sveriges tryggaste län

Västerbottens län har lägst andel otrygga innevånare. Västerbottens län har också Sveriges lägsta anmälda brottslighet och i länet anmäldes föregående år totalt 10 023 brott/100 000 innevånare. Motsvarande siffra för landet som helhet var 15 101 brott/100 000 innevånare.

Källa: Polisen