Livsmedelsverket: Ingen ska luras av felmärkt mat

Livsmedelsverkets uppdrag är att arbeta för säker mat med konsumenten i fokus. Livsmedel ska inte vara felmärkta eller vilseleda konsumenten. Ingen ska lockas att köpa en vara som inte håller vad den lovar. Livsmedelsverket kommer alltid att värna om konsumentens rätt att ha tillgång till mat som har rätt märkning.

Många konsumenter vill veta om det är tillsatser i maten. Här är det viktigt vad som står på förpackningen. Att kalla en tillsats för något annat än en tillsats är fel. Att påstå att en produkt innehåller Stevia är felaktigt när den innehåller tillsatsen Steviolglykosid.

Resonemanget är enkelt. En tillsats ska inte marknadsföras som en växt. Konsumenterna ska inte lockas att köpa en produkt under förespegling att den är något den inte är. Stevia är en växt och inte samma sak som tillsatsen och sötningsmedlet steviolglykosid. Växten Stevia har inte kontrollerats och godkänts som livsmedel och därför är det okänt vilka risker som kan finnas. Konsumenten ska alltid kunna lita på att det som står på paketet också är det som finns i varan.

Det är bra att livsmedelsföretagarna arbetar i linje med ny forskning och tar ansvar genom att lansera hälsosamma alternativ. Det är bra att företagen marknadsför mat som är nyttig och ser det som en konkurrensfördel. Det är däremot inte bra att livsmedelsföretag, i jakten på nya kunder, väljer att inte följa regler som gäller för märkning av livsmedel. Livsmedelsverket kommer alltid att arbeta emot det. Det är vårt uppdrag.

Källa: Livsmedelsverket