Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Nya hastighetgränser: Antalet dödade minskar med 19 procent

 Både trafiksäkerheten och miljön vinnare när hastigheten sänks. Foto: Trafikverket
Både trafiksäkerheten och miljön vinnare när hastigheten sänks. Foto: Trafikverket

När hastighetsgränsen minskar med 10 km/tim sjunker medelhastigheten med, i genomsnitt, ungefär 4 km/tim. Det bekräftas i en studie av de nya hastighetsgränserna som NTF genomfört över hela landet.

– Det är naturligtvis inte tillräckligt bra, men det är i alla fall ett steg i rätt riktning, konstaterar NTF:s vd Jan Sandberg. Den lägre medelhastigheten minskar teoretiskt sett antalet dödade med 19 procent och antalet svårt skadade med 13 procent.

NTF har tillsammans med Naturskyddsföreningen gjort två mätningar på två vägsträckor i varje län. Det var sträckor som år 2009 förväntades bli föremål för hastighetssänkningar från 90 km/tim till 80 km/tim.

Den första mätningen gjordes som en förstudie i april 2009, den andra i april 2010.

– Vi kan konstatera att efterlevnaden blir sämre vid den nya lägre hastighetsgränsen. Det är inte särskilt överraskande. Vi har sett samma resultat vid liknande studier tidigare, säger Jan Sandberg.

– Uppenbarligen måste vi fördjupa dialogen med trafikanterna. Skapa förståelse för behovet av att det gamla hastighetssystemet ersätt med ett nytt och mer modernt. Det gamla är från början av 70-talert och inte alls anpassat efter de krav vi har idag. Idag vet vi att en anpassning av hastighetsgränserna efter vägens standard kan rädda åtskilliga liv, säger Jan Sandberg.

Förutom ett färre antal dödade och svårt skadade står också miljön som vinnare med de nya hastighetsgränserna.

-Bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppet från bilarna är lägst vid ca 70 km/tim Motorerna är helt enkelt injusterade så att de fungerar bäst vid denna hastighet, säger Magnus Nilsson på Naturskyddsföreningen.

Lägre hastighet än 70 km/tim betyder att utsläppen per km ökar en aning, men effekten är mycket kraftigare om farten ökar. Vid 110 km/tim är utsläppen per km 40 procent högre än vid 70 km/tim.

De vägsträckor där NTF och Naturskyddsföreningen mätt trafiken har snitthastigheten som helhet sjunkit med några km/tim. Sammantaget betyder det att utsläppen sjunkit med som mest över 12 procent, men i de flesta fall 2-4 procent.

Källa: NTF