Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Glasögon bör vara en rättighet för alla barn

Foto: Wikimedia

Få landsting subventionerar glasögon till barn efter den dag de fyllt sju år, trots att en fullgod syn är mycket viktigt för inlärningen i skolan. Dessutom förekommer det obegripligt stora variationer mellan landstingen när det gäller möjligheterna att få glasögonbidrag. Majblomman anser att alla barn, även skolbarn, bör ha möjlighet att få glasögon, oberoende av var i landet de bor.’
Källa: Majblommans Riksförbund