Naturskyddsföreningen: Riv upp beslutet om kärnkraften

Forsmark Foto: Wikimedia

– Gårdagens riksdagsbeslut öppnar för mer farlig kärnkraft under resten av detta århundrade. Nästa riksdag måste riva upp beslutet och åter styra energisystemet mot effektivisering och förnybar energi. Det vore klart bättre för miljön och skulle snabbare ge mer ny el till lägre samhällskostnad, säger Naturskyddsföreningens ordförande Mikael Karlsson.

Igår beslutade riksdagen med en nästan minimal röstövervikt att slopa förbudet mot nya kärnkraftsreaktorer. Besluten medger att kärnkraften får byggas ut med fortsatta subventioner och att mer livsfarligt radioaktivt avfall kan skapas utan att det finns en slutförvaringsmetod.

– Beslut visar att regeringen inte menar allvar med retoriken om ett hållbart energisystem. Nya reaktorer skulle låsa oss i mer av ett icke förnybart energislag under resten av seklet, med höga kostnader och allvarliga miljörisker som följd. Potentialen i energieffektivisering och förnybar energi är så stor att kärnkraftsutbyggnaden inte behövs, säger Mikael Karlsson.

I riksdagsdebatten som föregick beslutet påstod också miljöminister Andreas Carlgren, Centerpartiet, att kärnkraften är “klimatren”. Alla mätningar och all forskning visar tydligt att även kärnkraft ger utsläpp av växthusgaser.

– Det som glöms i kärnkraftsdebatten är också att varje krona som satsas i ny kärnkraft kan användas effektivare om den satsas på energieffektivisering. Negawatten är billigare än ny kilowatt. Enligt flera studier kan den svenska energianvändningen minska med 50 procent  till 2030 och då får individer och företag en lägre energinota när elpriserna höjs. Det förbättrar näringslivets konkurrenskraft. Det gör däremot inte ny kärnkraft, eftersom priset på el bestäms på kontinenten oberoende av hur många reaktorer vi har i Sverige, säger Naturskyddsföreningens generalsekreterare Svante Axelsson.

Källa: Naturskyddsföreningen