Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Folkhälsomyndigheten tillåts leka med vår demokrati

På onsdag, den 1 december, börjar reglerna om vaccinpass gälla. Förordningen riskera inte bara att öka smittspridningen, dessutom begränsar man rörelsefriheten för en grupp immuna medborgare. 

Folkhälsomyndighetens och regeringens nya direktiv och förordning om vaccinpass är, vilket jag skrivit tidigare här, en direkt risk för ökad smittspridning. Trots att myndigheten både skriver och kommunicerar att vaccinen inte ger gott skydd mer än i runt 6 månader, även efter två doser, vägrar man att ta konsekvenserna av sin egna fakta. I rimlighetens namn borde vaccinpassen skrotas och ett immunitetsbevis tas fram istället. Vaccinpassen riskerar att ge en falsk trygghet till vaccinerade och i förlängningen att öka smittspridningen när dubbelvaccinerade tillåts samlas. Här kommer dock praktiska och finansiella överväganden att gå före verkliga åtgärder för att minska smittspridningen i samhället. Det är betydligt svårare och dyrare att kontrollera immuniteten än att bara föra ett register över vilka som är vaccinerade. Faktum är att Folkhälsomyndighetens och regeringens agerade spelar konspirationsteorierna i händerna – vaccinpassen har inte till syfte att minska smittspridningen, istället är syftet att få fler att vaccineras sig.  

Även om Folkhälsomyndighetens och regeringens dubbelspel om vaccinpass/öka vaccineringsgraden är skadliga för trovärdigheten, så finns det en annan effekt som är direkt skandalös. I och med vaccinpassen kommer ovaccinerade medborgare som har varit sjuka i covid att få begränsad rörelsefrihet – trots att det har BÄTTRE immunitet och LÄGRE smittrisk än vaccinerade personer (allt beror förstås på när du varit sjuk respektive när du har fått ditt vaccin). Att på detta sätt inskränka rörelsefriheten för en stor grupp människor som inte utgör en större risk än de man tillåter röra sig ut är inte bara skandalöst, frågan är om det ens är förenligt med grundlagen. Allra mest anmärkningsvärt är att INGEN av våra folkvalda har valt att ta upp denna inskränkning som ett problem. Istället väljer samtliga våra riksdagspolitiker att vara med i uppdelningen av medborgarna i goda (vaccinerade) och onda (ovaccinerade) medborgare. Att ingen av våra politiker har mod att ryta ifrån och de faktum att nästan ingen media ser detta som en enorm risk för samhället och vår demokrati är kanske det som är mest skrämmande.  

Utan debatt och utan kritisk granskning urholkar vi vår demokrati. Just nu tillåts Folkhälsomyndigheten med våra riksdagsledamöters goda minne att starta urholkningen.