Kommentar till “Livet börjar vid befruktningen”

Jag har fått både positiva och negativa kommentarer på insändaren. En av kommentatorerna tyckte att jag verkar likna abort vid förintelsen som förekom i Tyskland under 2:a världskriget när jag använder ord som ”dödar”, ”förintats” och ”dödskammare”. Jag kan inte annat än säga att det är just vad jag gör. 

Adolf Hitler förintade 11 miljoner människor inkl 6 miljoner judar. Här i Sverige förintar vi ca 40.000 människor varje år. Värderar du mänskligt liv? Om du gör det så undrar jag hur du kan tycka att det är ok med abort?

Adolf Hitler hjärntvättade en hel nation till att tycka det var ok att förinta 11 miljoner människor, här i Sverige har vi hjärntvättats under 40 år till att tro att det bara är en cellklump som finns i livmodern.

Värderar du Allt mänskligt liv? En liknelse:
En kvinna kommer in till doktorn och säger att hon är gravid i tredje månaden men hon vill göra abort för att hon har ett barn och hon kan inte få ett till så tätt inpå pga av trassel runtomkring. Läkaren säger till henne att åka hem och ta med sig det barn som är hemma så dödar han det istället så har hon 6 månader på sig att reda upp trasslet i livet tills förlossningen kommer.

Många skulle säga ”Nej, du kan inte döda mitt barn” men… Tycker du att det är okej att döda barnet i livmodern?

Melanie Mattsson
melanie.mattsson@aftonkuriren.se