Okunskap är farligt! Inte vatten

Varje år omkommer ca 100 personer genom drunkning, oftast helt i onödan. Dessa drunkningar kunde på flera olika sätt ha undvikits genom ökad tillsyn från föräldrar, användande av flytvästar och fler livräddare på våra stränder. Svenska livräddningssällskapet, SLS, gjorde för några år sedan en simkunnighets- och attitydundersökning bland drygt 2000 vuxna i åldern 19-77 år. […]

Nobelpriset och makten över livet

Nobelpriset och makten över livet

Under måndagen tillkännagav Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet att Robert G. Edwards kommer att tilldelas 2010 års Nobelpris i Fysiologi eller Medicin för att ha utvecklat tekniker för provrörsbefruktning, även kallat in vitro-fertilisering. Nobelpristilldelning är ibland ett politiskt och moraliskt ställningstagande. Även om vetenskap ofta betraktas som något objektivt, faktarelaterat och moraliskt oberoende utgör dess tillämpning […]

SJ satsar miljardbelopp på underhåll och nya tåg

Med anledning av den artikelserie som gått i Dagens Nyheter är det viktigt för SJ att komma med några klarlägganden. SJ verkar på kommersiella grunder, vilket kräver god lönsamhet för att kunna klara framtida investeringar och löpande utgifter. Detta är också helt i enlighet med det ägardirektiv som företaget fått och arbetar efter. Positivt är […]

Naturskyddsföreningen: Riv upp beslutet om kärnkraften

– Gårdagens riksdagsbeslut öppnar för mer farlig kärnkraft under resten av detta århundrade. Nästa riksdag måste riva upp beslutet och åter styra energisystemet mot effektivisering och förnybar energi. Det vore klart bättre för miljön och skulle snabbare ge mer ny el till lägre samhällskostnad, säger Naturskyddsföreningens ordförande Mikael Karlsson. Igår beslutade riksdagen med en nästan […]

Glasögon bör vara en rättighet för alla barn

Få landsting subventionerar glasögon till barn efter den dag de fyllt sju år, trots att en fullgod syn är mycket viktigt för inlärningen i skolan. Dessutom förekommer det obegripligt stora variationer mellan landstingen när det gäller möjligheterna att få glasögonbidrag. Majblomman anser att alla barn, även skolbarn, bör ha möjlighet att få glasögon, oberoende av […]

Greenpeace: Kommentar till Sven Bergströms kärnkraftsbesked

Centerpartisten Sven Bergströms besked om att han kommer att rösta ja när riksdagen ska ta ställning till huruvida Sverige ska skrota avvecklingslagen och öppna för ny kärnkraft riskerar att bli ett historiskt misstag. Om riksdagen röstar igenom regeringens kärnkraftsförslag den 17 juni kommer Sverige att bryta den mest framsynta delen av landets energipolitik: beslutet att […]

Folksams kommentar till Uppdrag granskning, den 2 juni: ”Sparbanksmiljarderna som gick upp i rök”

I SVT:s program Uppdrag granskning, den 2 juni, förekommer uppgifter om att Folksams övertagande av pantsatta Swedbankaktier från Sparbanksstiftelsernas Förvaltningsbolag inte gick till på ett korrekt sätt. Folksams uppfattning är att programmet ger en ofullständig beskrivning av händelserna, och vill därför förtydliga att övertagandet av de pantsatta aktierna byggde på en frivillig överenskommelse i syfte […]

Jämställda löner kräver starka fack

– Löner och bra anställningsvillkor kommer inte med jultomten. De kommer genom hårda förhandlingar mellan fack och arbetsgivare. Det sa Per Bardh i sitt Första Maj-tal i Upplands Väsby. Han fortsatte: – Almegas vd Jonas Milton hävdade nyligen att låglönesatsningar ökar arbetslösheten och motverkar en sund lönebildning. Miltons andemening är att en lågt avlönad kvinna […]